Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål på verksamheten

Ibland händer det att problem och missnöje uppstår, då vill vi göra vårt bästa för att reda ut dessa.
Vi ser på dina/era synpunkter/klagomål som en möjlighet för oss att förbättra verksamheten.
Du/Ni kan välja att vara anonym/anonyma. Det finns då en nackdel, att vi inte kan återkoppla till dig/er.

 1. I första hand ska Synpunkterna/klagomålen lämnas till och löses av den anställda personalen.
  Återkoppling sker av personal.
 2. Om du/ni inte är nöjda med hur ärendet behandlas bör du/ni vända er till verksamhetsansvarig, Anna Johansson, som gör en ny genomgång av ärendet.
  Verksamhetsansvarige återkopplar skriftligen, inom 2 veckor, till berörd person om synpunkten/klagomålet, det är undertecknat och dokumentförs hos oss inom sekretess.
  Verksamhetsansvarige når du/ni via mobiltelefon nr. 073–8344033 eller via mailadress anna@slussenkarlstad.se
 3. Om du/ni inte är nöjda med hur ärendet behandlas bör du/ni vända er till verklig huvudman, Gunnar Breitkreuz, som gör en ny genomgång av ärendet.
  Den verkliga huvudmannen återkopplar skriftligen, inom 2 veckor, till berörd person om synpunkten/klagomålet är undertecknat och dokumentförs inom sekretess.
 4. Den verkliga huvudmannen når du/ni via mobiltelefon nr. 073–3308550 eller via mailadress gunnar.bz@telia.se
 5. Om du/ni efter ovanstående åtgärder upplever att Personalkooperativet Slussen inte har fullföljt sitt uppdrag, kan du/ni kontakta Karlstad kommun, barn- och ungdomsförvaltningen. De har tillsynsansvar för verksamheten och kontrollerar att vi följer de lagar och förordningar som gäller.

   
  Förskola och annan pedagogisk verksamhet (karlstad.se)
  Klagomål inom förskola eller skola (karlstad.se)
  Du kan även kontakta kvalitetsstrateg för förskola på 054 – 540 34 20
   

 6. Blanketter finns i pärmen i Slussens lokal, Slussens hemsida och på Karlstad kommuns hemsida.